Zaznacz stronę

Reduktor Sherman RBA-0,15 do acetylenu

Reduktor Sherman RBA-0,15 do acetylenu

81.30

Opis

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie wlotowe Mpa: 2,5
Przepustowość: m3/h: 5
Gwint na wlocie: Jarzmo
Gwint na wylocie: G 3/8LH
Końcówka węża: 8mm

EKSPLOATACJA – PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie zaworu redukcyjnego do gazów sprężonych lub do gazów pod ciśnieniem rozpuszczonych w butlach ciśnieniowych o ciśnieniu napełnienia wynoszącym maksymalnie 300 barów a także do gazów skroplonych. Zawory redukcyjne obniżają ciśnienie na wylocie z butli ciśnieniowej do wymaganego ciśnienia roboczego i utrzymują jego stałą wartość.
– –
Zastosowanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami:
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów w stanie ciekłym.
Zaworu redukcyjnego nie można stosować przy temperaturze otoczenia poniżej – 30 °C i powyżej + 60 °C.
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów powodujących korozję jakimi są etyloamina, dwumetyloamina, amoniak itp.
– – –

WYMAGANIA BHP

W trakcie eksploatacji reduktorów należy przestrzegać ogólnie znanych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących przy użytkowaniu urządzeń zasilanych gazami technicznymi. W szczególności należy zwracać uwagę na następujące zalecenia:

  • Zachować pełną szczelność wszystkich połączeń, należy pamiętać że gaz palny (tlen, propan, acetylen) zmieszany z powietrzem może być przyczyną pożaru lub wybuchu, Nie wolno sprawdzać szczelności otwartym płomieniem !!!
  • Przy użytkowaniu butli propanowych należy pamiętać iż propan jest cięższy od powietrza i ze względów bezpieczeństwa nie wolno magazynować go w miejscach takich jak doły, piwnice, rowy itp.
  • Butle gazów technicznych trzeba chronić przed nadmiernym ogrzewaniem i schładzaniem, Zawór należy zawsze otwierać powoli. Gwałtowne odkręcenie
    spowodować samozapłon reduktora. W przypadku zapłonu należy od razu zakręcić zawór i chłodzić reduktor wodą.
  • W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności, należy zaprzestać eksploatacji reduktora reduktor oddać do naprawy