Zaznacz stronę

Reduktor ARGON/CO2 AirProdutcs

Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.

Reduktor ARGON/CO2 Mod. 842 - 30 LMP - firmy Air Products

WYMAGANIA BHP

W trakcie eksploatacji reduktorów należy przestrzegać ogólnie znanych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących przy użytkowaniu urządzeń zasilanych gazami technicznymi. W szczególności należy zwracać uwagę na następujące zalecenia:

  • Zachować pełną szczelność wszystkich połączeń, należy pamiętać że gaz palny (tlen, propan, acetylen) zmieszany z powietrzem może być przyczyną pożaru lub wybuchu, Nie wolno sprawdzać szczelności otwartym płomieniem !!!
  • Przy użytkowaniu butli propanowych należy pamiętać iż propan jest cięższy od powietrza i ze względów bezpieczeństwa nie wolno magazynować go w miejscach takich jak doły, piwnice, rowy itp.
  • Butle gazów technicznych trzeba chronić przed nadmiernym ogrzewaniem i schładzaniem, Zawór należy zawsze otwierać powoli. Gwałtowne odkręcenie
    spowodować samozapłon reduktora. W przypadku zapłonu należy od razu zakręcić zawór i chłodzić reduktor wodą.
  • W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności, należy zaprzestać eksploatacji reduktora reduktor oddać do naprawy